This is an example of a HTML caption with a link.

Bedrijfsfysiostherapie

Preventieve cursus
Eénmaal klachten aan nek of rug; is er dan nog een weg terug?
Steeds meer mensen ondervinden nadelige gevolgen van het werken achter het beeldscherm. Wellicht heeft u op uw afdeling inmiddels ook medewerkers met spier- of gewrichtsklachten, hoofdpijnklachten, of bijvoorbeeld een muisarm door het werken achter een beeldscherm. Deze klachten dragen mogelijk bij tot het ziekteverzuim binnen uw bedrijf.

Door aanpassing van de werkplek aan de ergonomische eisen en door aandacht voor de werkhouding van de medewerkers kan onnodig leed worden voorkomen. Het is van belang inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de beeldschermwerkplekken.
Een checklist voor administratieve functies geeft inzicht in de kwaliteit van de beeldschermwerkplekken. Wanneer er meerdere stellingen van de checklist ontkennend moeten worden beantwoord, is het raadzaam de nodige aandacht aan de werkplekken te besteden.
U heeft de mogelijkheid enkele checklisten in te laten vullen door groepen medewerkers en deze minimaal één week voor de voorlichting terug te sturen.

Doel van voorlichting
Voorlichting in combinatie met individueel advies over een juiste lichaamshouding en werkplek inrichting draagt bij tot het verbeteren van de beeldschermwerkplek. Tevens voldoet u hiermee aan de wettelijke verplichting uw medewerkers op de hoogte te stellen van de speciale eisen, die aan een beeldschermwerkplek worden gesteld.

Opbouw voorlichting:

 • Deel 1:
  • Duur één tot anderhalf uur, afhankelijk van inpassen video
  • Inleiding, statistische gegevens
  • Oorzaak klachten
  • Klachten ontstaan door zittend werk
  • Voorkomen van klachten
  • Doorspreken uitkomsten checklist
  • Oefeningen op de werkplek
 • Deel 2:
  • Duur, tien minuten per werknemer.
  • Individueel ergonomisch werkplek advies.
 • Deel 3:
  • Na enkele weken vindt er, naar aanleiding van een kleine enquête, een evaluatie plaats.
De voorlichting wordt gepresenteerd met behulp van een beamer. Er is een mogelijkheid om vooraf een video opname te maken van de werkplekken, hiermee kan duidelijk persoonlijk worden aangegeven welke houdingen verkeerd en goed zijn. Mocht er belangstelling zijn voor de video opnames dan moet een afspeel unit aanwezig zijn.