This is an example of a HTML caption with a link.

Visie op bewegen

Waarom wij meer bewegen belangrijk vinden
Naast vraaggesprek, onderzoek en therapiebeleid zullen wij altijd een bewegingsadvies aan onze cliënten meegegeven. De reden hiervan kunt u hieronder lezen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat driekwart van de mensen meer wil bewegen. Er is een discrepantie tussen de mensen die willen bewegen en gaan bewegen.
Voor 80 procent bestaat het huidige kantoorwerk uit computerwerkzaamheden, verwacht mag worden dat dit percentage in de toekomst zal stijgen. Vermindering van bewegen en verhoging van de werkdruk zal de kans op Work related MusculoSkeletal Disorders doen toenemen . Tegenwoordig geen RSI maar CANS genoemd.

De fysieke belastbaarheid van de oudere werknemer is over het algemeen lager, het is zinvol deze te verhogen. De werkbelasting zal in de toekomst in de Westerse landen alleen maar toenemen, waardoor bewegen in de vrije tijd moeilijker haalbaar zal worden.

Hart- longsysteem
Prof. J.R.T.C. Roelandt: "Regelmatige fysieke inspanning is beter voor je gezondheid. Getrainde mensen zijn magerder en de bloeddruk is lager. Bewegen heeft een gunstige invloed op de vorming van HDL, het “goede” cholesterol. Regelmatige inspanning stimuleert de groei van bloedvaten. Beweging zorgt daarbij voor een beter bloedvatstelsel, ook rond het hart, en dus minder kans op hart- en vaatziekten. Bewegen heeft daarnaast een positieve werking op klachten van de luchtwegen."

Bewegingsapparaat
Bewegen zorgt voor een betere doorbloeding van spieren, banden, pezen en gewrichtskapsels. Door bewegen neemt de belastbaarheid van deze structuren toe. Bewegen stimuleert de botgroei en heeft een preventieve werking ten aanzien van osteoporose (botontkalking).

A. Hoen:"Door bewegingsprogramma’s neemt de angst voor bewegen bij klachten van het bewegingsapparaat af."
Taimela: "Aanpassing van bewegingsgedrag vermindert de kans op recidivering van klachten. Door een goed opgezet trainingsprogramma vermindert het aantal chronische a-specifieke lage rugklachten."
Bij beweging vindt vetverbranding plaats waardoor bij voldoende beweging, gewichtvermindering optreedt. Bewegen zorgt voor een beter uithoudingsvermogen.

Psychologische waarde (Prof.dr. R. Diekstra ’95)

  1. Stevige lichaamsbeweging zorgt ervoor dat de hypothalomus, hypofyse en de bijnieren stoffen gaan afscheiden die stresshormonen afbreken. Dit is de reden dat mensen zich vaak zo prettig voelen als ze na een dag vol stress aan lichaamsbeweging doen.
  2. Doordat bij bewegen de gemiddelde lichaamstemperatuur stijgt, ontstaat een behaaglijk gevoel. Mensen die regelmatig bewegen houden dit gevoel langer vast.
  3. Lichaamsbeweging brengt de hersenen er toe de alpha-golven te produceren, dat zijn relatief langzame golven die een aanwijzing zijn voor en gevoel van ontspanning en welbevinden. Deze golven treden ook op tijdens ontspannings- en meditatie oefeningen en in bepaalde stadia van de slaap.
  4. Lichaamsbeweging leidt tot een toename van de zogenaamde monoaminen in onze hersenen. Monoaminen zijn zenuwgeleiders (neurotransmitters, noradrenaline, dopamine, serotonine) en in de juiste dosering geven ze een stemmingverbetering.
  5. Door bewegen komen endorfines (morfine- en opium-achtigestoffen) in de hersenen vrij. Ze zorgen er niet alleen voor dat we ons minder moe en meer uitgelaten voelen na een periode van stevige lichaamsbeweging. Endorfines regelen ook de bloeddruk en de lichaamstemperatuur.
Mensen die met regelmaat bewegen, slapen beter en hebben een beter reactievermogen. (Dr.C.Lijzinga, psychofysioloog) Binnen de behandeling van depressies neemt het bevorderen van bewegen een belangrijke plaats in. (Ned tijdschrift voor sportgeneeskunde ‘95)

Economische waarde
Uit onderzoek van “Fit Form” blijkt een daling van het ziekteverzuim bij regelmatige deelname aan bewegingsprogramma’s. Inactiviteit doet de gezondheidstoestand vaak verslechteren. Sportende werknemers (voetballers) zijn minder vaak ziek (onderzoek NOC, NSF ‘96) Voetbal is echter wel een zeer blessure gevoelige sport. Fitnessprogramma’s onder goede begeleiding uitgevoerd hebben een laag blessure risico.

Door bewegingsprogramma’s is het ziekteverzuim lager en de prestaties van de medewerkers hoger.(J.R.T.C. Roelandt)
Graded activity: Werknemers die vanwege subacute/ chronische aspecifieke lage-rugklachten verzuimen, hervatten het werk gemiddeld vijf weken eerder wanneer een trainingsprogramma gebaseerd op een stapsgewijs vergroten van de belasting wordt gevolgd, in vergelijking tot de meer gebruikelijke behandelmethode.

(ARBO dienst Zwolle)