This is an example of a HTML caption with a link.

Medische Trainingstherapie

Intake/ Fitheids test
Het intake gesprek dat plaatsvindt na het invullen van de vragenlijst en de fysieke keuring neemt ongeveer een uur in beslag. Het heeft als doel om een indruk te krijgen van uw fysieke conditie, hart- en longfunctie, maximaalkracht armen en benen. Hiermee wordt ook een meetpunt neergezet om uw vooruitgang te evalueren. De eerste drie trainingen noemen we leertrainingen en hierbij wordt u begeleid in het juist uitvoeren van de oefeningen. Tijdens deze trainingen wordt er een persoonlijk programma voor u samengesteld.

Afspreken van trainingstijden
Voor het inplannen, c.q. wijzigen van trainingstijd[en] kunt u zich wenden tot uw begeleidende fysiotherapeut. U kunt bij hem uw wensen kenbaar maken ten aanzien van voorkeuren voor lesdagen en tijden. Hier wordt dan zoveel mogelijk rekening meegehouden bij de indeling van de groepen. Tijdens de trainingen zullen de groepen uit maximaal zes personen bestaan.

Kledingadvies
U wordt vriendelijk verzocht in uw trainingspak en of korte broek met T-shirt te komen en schone zaalschoenen (liefst geen zwarte zolen) te dragen tijdens de trainingen.
Verder heeft u een handdoek nodig. Wanneer u sportdrank wilt gebruiken dient u deze zelf mee te nemen. Er is geen aparte kleedruimte voor de groepen.
Uw jas en buitenschoenen kunt u in de hal op de eerste verdieping achterlaten, zodat er geen zand of straatvuil in de trainingsruimte komt. Dit om een zo goed mogelijke hygiëne te bewerkstelligen. Uw waardevolle spullen kunt u in de laden van het keukentje in de trainingsruimte opbergen.

De medische trainingstherapie
De training duurt één uur en het verdient aanbeveling om vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Het is prettig wanneer het afwisselen van de groepen vlot en rustig kan verlopen.
Het is in ieders belang om op deze manier een zo volledig mogelijk rendement uit de lessen te halen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de begeleidende fysiotherapeut.
Wij hopen dat u met genoegen het trainingsprogramma doorloopt. Naast het medische programma geven wij ook een preventief trainingsprogramma. Na het medische trainingsprogramma is het zinvol het preventieve trainingsprogramma te volgen. Dit programma kan ook naar voorkeur in frequentie en intensiteit worden aangepast.

Voorbeeld 1: Het doorbreken van een neerwaartse spiraal
Man zesenveertig jaar oud heeft al sinds zijn achtentwintigste bij perioden last van z’n onderrug. Voor het gemak noemen we de man Karel.
Karel heeft een zittend beroep en rijdt voor z’n werk veel auto. Bij het ontstaan van de rugklachten zijn de sportactiviteiten mede op advies van de verschillende (para)medici drastisch verminderd. Sindsdien is de patiënt overstelpt met onduidelijke adviezen en weet nu niet meer waar hij goed aan doet. Op deze wijze is de inactiviteit steeds groter geworden en de frequentie van de rugklachten toegenomen. De huisarts geeft nu het advies om meer te gaan bewegen. Door de jaren heen zijn de spieren behoorlijk verzwakt en wordt de rug daardoor onvoldoende beschermd. Karel is in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.

In het bovenstaande geval kan medische trainingstherapie een uitkomst bieden. Gedoseerd wordt de belasting tijdens de training opgevoerd. Op die manier worden de spieren weer sterker, Karel’s belastbaarheid neemt toe en hij krijgt weer vertrouwen in zijn eigen lichaam. Omdat zijn lichaam in een betere conditie komt en er veel houding- en bewegingsadviezen zijn gegeven, wordt de kans dat Karel opnieuw last van zijn rug krijgt aanzienlijk kleiner.

Voorbeeld 2: Het verbeteren van een sportprestatie
Tijdens de tennisservice blijkt dat een tennisser onvoldoende kracht uit te schoudergordel kan genereren. Uit de testen blijkt dat een spiergroep niet goed meedoet in de service beweging. Door specifieke oefeningen en ketentraining blijkt de tennisser een duidelijke snelheidstoename van de service heeft gekregen.